معاونت فنی و عمران

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعیه | 1402/12/13

احتراماً به اطلاع می‌رساند به‌منظور پیاده‌سازی برخی ملاحظات امنیتی و رفع مشکلات پیش آمده، دسترسی کاربران به سامانه چارگون از خارج مجموعه معاونت فنی و عمرانی تا اطلاع ثانوی قطع می‌باشد.
لازم به تاکید است که دسترسی به سامانه چارگون در داخل معاونت فنی و عمرانی طبق روال قبل برقرار می‌باشد.

سامانه مکاتبات اداری چارگون سامانه درخواست پشتیبانی سامانه مدیریت پروژه میزیتو سامانه آموزش سامانه ابری اطلاعات